• სამარკეტო ურიკები
 • სამარკეტო ურიკები
 • სამარკეტო ურიკები
 • სამარკეტო ურიკები

სამარკეტო ურიკები

 • 20 10 AS507 საპრეზენტაციო კალათა 50X55
 • 20 10 KA507 საპრეზენტაციო კალათა 60X80
 • 20 10 SP301 ხელის კალათა (რკინის)
 • 20 10 ST301 ხელის კალათა (პლასტმასის)
 • 20 10 SP302 ხელის კალათა (გორგოლაჭებით)
 • 20 10 EL301 სამარკეტო ურიკა 70 ლიტრი
 • 20 10 EL302 სამარკეტო ურიკა 100 ლიტრი
 • 20 10 EL303 სამარკეტო ურიკა 120 ლიტრი
 • 20 10 EL304 სამარკეტო ურიკა 140 ლიტრი
 • 20 10 EL401 სამარკეტო ურიკა ბავშვის საჯდომით 70 ლიტრი
 • 20 10 EL402 სამარკეტო ურიკა ბავშვის საჯდომით 100 ლიტრი
 • 20 10 EL403 სამარკეტო ურიკა ბავშვის საჯდომით 120 ლიტრი
 • 20 10 EL404 სამარკეტო ურიკა ბავშვის საჯდომით 140 ლიტრი