• სამარკეტო სალარო მაგიდები
 • სამარკეტო სალარო მაგიდები
 • სამარკეტო სალარო მაგიდები
 • სამარკეტო სალარო მაგიდები
 • სამარკეტო სალარო მაგიდები
 • სამარკეტო სალარო მაგიდები

სამარკეტო სალარო მაგიდები

 • 20 10 KA461 სამარკეტო სალარო მაგიდა U 110X185
 • 20 10 KA462 სამარკეტო სალარო მაგიდა U 110X210
 • 20 10 KA450 სამარკეტო სალარო მაგიდა L 110X165
 • 20 10 KA451 სამარკეტო სალარო მაგიდა L 110X185
 • 20 10 KA401 ელექტრონული სამარკეტო სალარო მაგიდა U 110X185
 • 20 10 KA402 ელექტრონული სამარკეტო სალარო მაგიდა U 110X210
 • 20 10 KA301 ელექტრონული სამარკეტო სალარო მაგიდა L 110X165
 • 20 10 KA302 ელექტრონული სამარკეტო სალარო მაგიდა L 110X185